Ta spletna stran uporablja piškotke.

Nujni za delovanje in izboljšavo spletne strani so že aktivni. Oglaševalske piškotke bomo aktivirali le, če se s tem strinjate. Izbiro lahko kadarkoli spremenite.  Več o piškotkih tu.

Ukrepi Programa razvoja podeželja 2014 - 2020
- spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
- spletna stran PRP


Na naši kmetiji smo v okviru PRP vključeni v naslednje ukrepe:

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

CILJI: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja.

PRIČAKOVANI REZULTATI: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine in varovanju okolja nasploh.


Dobrobit živali (ukrep 14)

CILJI: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

PRIČAKOVANI REZULTATI: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.


Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

CILJI: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

PRIČAKOVANI REZULTATI: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.


Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

CILJI: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

PRIČAKOVANI REZULTATI: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.


Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

NAZIV AKTIVNOSTI: Nakup strojev in opreme ter naprava travniškega sadovnjaka

POVZETEK: Naložba zajema nakup nove kmetijske mehanizacije in opreme ter napravo travniškega sadovnjaka marelic in orehov.

GLAVNE DEJAVNOSTI: Naprava travniškega sadovnjaka marelic in orehov (0,41 ha), nakup traktorja z opremo, nakup mehanizacije za obdelavo vinogradov, polj, pašnikov in transport strojev ter surovin, nakup opreme za govedorejo (lovilna pregrada, premično krmišče, napajalniki, oprema za dobrobit živali) in nakup ter vgradnja zbiralnika za kapnico (20 m3).

CILJI:

  • Nadaljnja obdelava obstoječih, zahtevnih kmetijskih površin ter obnova in oskrba novih vinogradov.
  • Nadaljnji razvoj govedoreje v skladu s smernicami za dobrobit živali.


PRIČAKOVANI REZULTATI
Posodobitev in razvoj kmetije usmerjene v vinogradništvo in rejo govedi.


Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

NAZIV AKTIVNOSTI: Novogradnja in oprema prostora za predelavo grozdja in kleti

POVZETEK: Investicija predstavlja novogradnjo prostorov ter nakup opreme za predelavo grozdja v sok in vino ter postavitev sončne elektrarne.

GLAVNE DEJAVNOSTI: Novogradnja prostorov za predelavo grozdja v sok in vino, postavitev fotovoltaične elektrarne za samooskrbo, nakup opreme za predelavo grozdja (pecljalnik, stiskalnica), palet za grozdje, pasterizatorja ter nerjavečih posod za sok in vino.

CILJI

  • Proizvodnja novih in izpopolnjenih proizvodov,
  • izboljšanje energetske učinkovitosti procesov,
  • zmanjšanje porabe pitne vode.


PRIČAKOVANI REZULTATI
Povečanje učinkovitosti na kmetiji. Kvalitetnejša in okolju prijaznejša predelava lastnega grozdja v sok in vino.